Waterwerkers

Waterwerkers is het personeelsblad van het Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier.

Vraag
Restyle het personeelsblad naar een eigentijds, prettig leesbaar magazine.

Oplossing
We hebben niet alleen de vorm aangepast maar ook de bladpeilers aangescherpt. Vooral voor human interest is er meer ruimte gekomen en daarmee samenhangend ook meer ruimte voor dynamische portretten. De strakke huisstijl is binnen de huisstijlregels op een speelse manier in de lay-out verwerkt.

Resultaat
Waterwerkers is een magazine geworden waar de trots van de organisatie eraf spat. De goede balans tussen inspiratie en informatie en de aansprekende portretten hebben er voor gezorgd dat het magazine goed gelezen en goed gewaardeerd wordt.

Details

Opdrachtgever
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Werkzaamheden
Restyling – Art direction – Ontwerp – Opmaak

Deel dit met anderen

Meer van ons werk